Vyjadřuje se PhDr. Andrea Križanová, PhD – psycholožka Ligy proti rakovině, OÚSA

Psychohygiena současné ženy jako účinná prevence

Pravděpodobně bude souhlasit většina z nás, že život dnešní ženy je náročnější, než byl v minulosti. Očekávání od ženy jako matky, zaměstnankyně, manželky, dcery, a zastoupení dalších rolí jsou vysoké. Změnily se nároky na výchovu, protože žijeme v přetechnizované době, ve které je třeba, abychom dětem vytvářeli program, usměrňovaly jejich a častokrát suplovali i kamarádské vztahy, které se jaksi vytrácejí. Rovněž se zvýšily požadavky ze strany zaměstnavatelů, ženy mají větší možnosti v kariéře a dostávají zajímavé a lákavé pracovní příležitosti. Zde však nastává problém témata “work – life – balance”.

Každá žena touží po šťastné a harmonické rodině. Je třeba si však uvědomit, že dosažení tohoto cíle závisí zejména na ženy. Když je spokojená žena, spokojená je celá rodina. Proto představuji pár doporučení jak si zachovat “zdravý rozum” a “pevné nervy” při hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým život. V první řadě k tomu potřebujete tolerantního a trpělivého manžela. Tento výběr není vůbec jednoduchý, proto si častokrát žena musí vystačit sama.

Odpočívejte, věnujte se koníčkům

Každá z nás má k dispozici stejný čas – 24 hodin. Klíčovým se stává, jak ten čas využijete. Cílem je hlavně vaše spokojenost. Doporučuji rozdělit čas v běžném týdnu mezi 4 sféry. Pracovní doba by měl tvořit 25%, osobní čas 20%, rodinný čas 25% a klidový čas 30% – zahrnuje i spánek a odpočinek. Věnujte se alespoň 1 koníčku minimálně 3 x týdně.

Vnímejte jednotlivé polohy – role ve svém životě

V životě zastáváte několik rolí: role zaměstnankyně, role rodiče, role manželky, role dítěte, role kamarádky. Doporučuji nemít nereálné očekávání. Není možné, abyste byli ve všech rolích soustavně a souběžně úspěšné. Takovou ženu neznám. Zmíněných 24 hodin přece jen představuje limit. Proto je důležité přijmout samu sebe a své role pozitivní, i když ne v každé jste ideální. I navzdory vašim selháním a nedokonalostem je důležité mít k sobě samé pozitivní vztah.

Spokojenost a kvalita života závisí na subjektivní spokojenosti, jak se cítíte a vnímáte v jednotlivých rolích.

Oceňujte a odměňujte se

Pro každou ženu je důležité jak ji vnímá okolí. V životě některých z vás se může stát, že vás okolí nedostatečně oceňuje nebo je příliš kritické. Tehdy je vhodné, aby se žena dokázala sama ocenit a popřípadě i odměnit. Vždyť to znáte – zajdete na dobrý koláček, koupíte si hezké boty. Pro každou z vás existuje něco, co vás potěší. Základem je umět si udělat hranice a mít k sobě laskavý vztah. V praxi se setkávám s pacientkami s rakovinou prsu, které mi často říkají: “Nikdy jsem nemyslela na sebe, vždy byly pro mě důležití ostatní členové rodiny.” A to je problém. Mám ráda příklad s letadlem, kde v instrukci zní: “Nejdříve si masku nasadí matka, pak ji nasadí dítěti.” I v životě ženy to tak funguje. Nejprve musí být v pohodě matka, pak je více než jisté, že bude v pohodě i dítě, manžel – celá rodina. Osobně si to myslím.

Nepřestávejte se inspirovat

Důležitá je snaha o dosažení a udržování harmonických vztahů v rodině. Chce to dobrý základ v komunikaci. Dnes existuje mnoho kvalitní literatury na toto téma, které doporučuji věnovat se kvůli čerpání inspirace. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že po přečtení inspirující knihy přišlo světlo do naší rodiny. Právě přemýšlím, po jaké sáhnu nejblíže.

Nebojte se požádat o pomoc

Je třeba si uvědomit, že při fungování v pracovním a osobním životě ženy je důležité vědět požádat o pomoc. To bývá pro ženu často problém, proto se pak stává, že je vyčerpaná, unavená a pod psychickým tlakem. Doporučuji rozdělit úkoly v domácnosti i za cenu, že nebudou splněny podle vašich představ.

Kalokagatia – zdravé tělo, zdravá duše

Teoreticky všechny ovládáte, no prakticky – ruku na srdce, dost často zanedbáváte – péče o tělo, duši a zdraví. Choďte pravidelně na preventivní prohlídky, sledujte své tělo a v případě pochybností neváhejte navštívit lékaře. Držet se hesla: Raději dvakrát zbytečně, než jednou pozdě.

A na závěr – pokud se podaří ženě najít vyváženost a spokojenost ve svém životě, bude z toho těžit celá rodina i ostatní okolí. Je dobré čas od času připomenout tento fakt členům rodiny. Jejich pomoc a podporu k dosažení tohoto stavu ženy je nenahraditelná.

Milé dámy, NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SVĚT JE lepší místo, NEBOŤ ŽENY JSOU JEHO SOUČÁSTÍ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *