Ochrana osobních údajů

Poskytnutím údajů pro informační systém Newsletter společnosti JUST WOMAN s.r.o. souhlasíte hlavně se zasíláním informačních emailů formou newsletteru, kde Vás informujeme o dalších akcích, termínech, důležitých změnách, poskytování slev v partnerských obchodech a podobně.

Účel souhlasu: zasílání obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů z účasti na akci, zasílání informačních emailů o připravovaných akcích, informace o nabízených výhodách pro běžce, pro marketingové účely provozovatele a partnerů provozovatele.

Seznam osobních údajů: jméno a příjmení, pohlaví, stát bydliště, emailová adresa, zvukový nebo obrazový záznam osoby.

Doba platnosti souhlasu: 5 let

Souhlas se uděluje na základě paragrafu 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro společnosti JUST WOMAN s.r.o. (Provozovatel), Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, IČO: 07880987 a její zprostředkovatelem. V případě, že si přejete být odhlášen z uvedeného informačního systému, napište žádost a pošlete nám ji poštou na JUST WOMAN s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1.

Žádost musí obsahovat identifikační údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, která je zařazena v uvedeném informačním systému.